Sensor digital de clor residual

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Sensor digital de clor residual

    L’elèctrode de principi de tensió constant s’utilitza per mesurar el clor residual o l’àcid hipoclorós a l’aigua. El mètode de mesura de voltatge constant és mantenir un potencial estable a l'extrem de mesura de l'elèctrode, i diferents components mesurats produeixen intensitats de corrent diferents sota aquest potencial. Consta de dos elèctrodes de platí i un elèctrode de referència per formar un sistema de mesura de micro corrent. Es consumirà el clor residual o l’àcid hipoclorós de la mostra d’aigua que flueix a través de l’elèctrode de mesura. Per tant, la mostra d’aigua s’ha de mantenir fluint contínuament a través de l’elèctrode de mesura durant la mesura.